ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วงมกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 มกราคม 2563


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง


นายสมศักดิ์ ย่อมไธสง
ประธานสภา อบต.โคกมะม่วง


นายทองใส แหวนมุก
รองประธาน สภา อบต.โคกมะม่วง


นายณัฐวุฒิ อินทร์ศวร
เลขานุการสภา อบต.โคกมะม่วง


นายบุญสนอง เอ้โถบุตร
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายดำรง พิมพา
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายไพโรจน์ ตรีตรอง
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายชุมพร พรมสัยยา
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายเหนียม โพธิ์นางรอง
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายประนพ เข็มมณี
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายอุดม ชินคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายกาญจนะ จันทร์กลางเดือน
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายสมบุญ พลแสน
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายเพิ่มพร สมบูรณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายบุญเจริญ วงเวียน
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายเชิด เอี่ยมนางรอง
ส.อบต. หมู่ที่ 6


ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 7


นายทวศักดิ์ ปะวะโข
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นายสายัน ใสดี
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายทองใส แหวนมุก
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นางวิมล นันลา
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นางนาฏยา ศรีดาเรือง
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายขวัญชัย โนนน้อย
ส.อบต.หมู่ที่ 10


ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 10


นายประคอง ศรีบุษย์
ส.อบต.หมู่ที่ 11


นายกำจาย สวยครบุรี
ส.อบต.หมุู่ที่ 11


นายสมศักดิ์ ย่อมไธสง
ส.อบต. หมู่ที่ 12


นายสำราญ ปิยมาตย์
ส.อบต. หมู่ที่ 12


นายชัยรัตน์ เณรกูล
ส.อบต. หมู่ที่ 13


นายนาวิน เต็มเกษม
ส.อบต. หมู่ที่ 13


นายม๊อก แตะกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 14


นายสว่าง ประเสริฐ
ส.อบต. หมู่ที่ 14


นายทนงศักดิ์ คูณพงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 15


นางรุ่งทิวา คำพะทา
ส.อบต. หมู่ที่ 15


นายบุญชง จันทร์ปะคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 16


นายมนัส เมฆปะคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 16


นายสมบูรณ์ จอดนอก
ส.อบต. หมู่ที่ 17


นายเสลา อบอุ่น
ส.อบต. หมู่ที่ 17


นายสุเวช บัวทองหลาง
ส.อบต.หมู่ที่ 18


นายบุญใส ปฏิเวช
ส.อบต. หมู่ที่ 18


นางประยูร กล่อมกิ่ง
ส.อบต. หมู่ที่ 19


นางลำพูน โพธิ์นางรอง
ส.อบต. หมู่ที่ 19


นายสมประสงค์ สายเนตร
ส.อบต. หมู่ที่ 20


นายณัฐวุฒิ อินทร์ศวร
ส.อบต. หมู่ที่ 20


นายประสิทธิ์ พรมสัยยา
ส.อบต. หมู่ที่ 21


นายอำนาจ นากุดนอก
ส.อบต. หมู่ที่ 21


นายทองพูน คิดรอบ
ส.อบต. หมู่ที่ 22


นายสุพิน สอนสีมา
ส.อบต. หมู่ที่ 22

 
นายสุด ขวัญนู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.240.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 803,285

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.โคกมะม่วง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
Tel : 044-666043  Fax : 044-666043 ต่อ 115
Email : khok-mamuang@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.