ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วงเมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 1 เมษายน 2563


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม


นางสาวปุุณยนุช ราษีเมฆ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาววนิดา ทิพยวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายมารุตพงษ์ บุญประสาท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน


นางสาวสายใจ ทิพย์พันธ์
ครู


นางเยาวรัตน์ เหลืองกระโทก
ครู


นางเปมิกา โพนนอก
ครู


นางสาววันเพ็ญ เลี่ยมกระโทก
ครู


นางสาวดวงเดือน ประจิตร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางกัลยา บุตรศรีภูมิ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสกุลรัตน์ จิตรครบุรี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสมศรี อาสามนต์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดวงแก้ว คำทองสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนฑินี โสวาที
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกาญจนา หมั่นนางรอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางบรรจง คำแพง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสุดา หมอพิมาย
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวน้ำทิพย์ สารศิริ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก


นางสาววราภรณ์ บุญทศ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

 
นายสุด ขวัญนู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.150.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 815,989

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.โคกมะม่วง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
Tel : 044-666043  Fax : 044-666043 ต่อ 115
Email : khok-mamuang@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.