ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วงมกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 มกราคม 2563


  หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
     ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (eplan-app06ดาวน์โหลด
     ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (eplan-app05)ดาวน์โหลด
     รายงานร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาสามปี ที่นำแผนชุมชนมาสนับสนุน 62ดาวน์โหลด
     รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 62ดาวน์โหลด
     รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง 62ดาวน์โหลด
     รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามภารกิจถ่ายโอน 62ดาวน์โหลด
     รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3-4 ปี 62ดาวน์โหลด
     รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62ดาวน์โหลด
     รายงานโครงการที่เกินศักยภาพ 62ดาวน์โหลด
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 62ดาวน์โหลด
     รายงานโครงการที่เบิกจ่าย 62ดาวน์โหลด
     รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา 62ดาวน์โหลด
     รายงานโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 62ดาวน์โหลด
     รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ 62ดาวน์โหลด
     รายงานแผนพัฒนา 3-4 ปี (ล่าสุด) ปี 62ดาวน์โหลด
     รายงานแผนพัฒนา 3-4 ปีดาวน์โหลด
     รายงานยุทธศาสตร์อปท.62ดาวน์โหลด
     รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2ดาวน์โหลด
     รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564ดาวน์โหลด
     สารบัญดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 6ดาวน์โหลด
     รายละเอียดโครงการพัฒนาดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 1 - 4ดาวน์โหลด
     ปกแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555)ดาวน์โหลด

 
นายสุด ขวัญนู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.240.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 803,290

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.โคกมะม่วง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
Tel : 044-666043  Fax : 044-666043 ต่อ 115
Email : khok-mamuang@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.