ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง

อบต.ในเครือข่าย

สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กันยายน 2563
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
ราคาน้ำมันวันนี้
ส่วนการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
อบต.ในเครือข่าย
สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของสภา ฯ
ความหมาย/หน้าที่ของนายก ฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีรายได้จากที่ใดบ้าง?
อบต.มีรายจ่ายอะไรบ้าง?
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?
สถานที่ท่องเที่ยว
ราคาน้ำมันวันนี้
ส่วนการศึกษา
เอกสารใบลา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ อบต.โคกมะม่วง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
งานบริหารบุคคล
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
เส้นทางความก้าวหน้าในระบบแท่ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู็
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ 2561-2563
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.โคกมะม่วง
หลักเกณฑืการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการประเมิน LPA 2563
แบบประเมิน LPA 2563
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
แผนพัฒนาบุคลากร 2563
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กรมส่งเสริมการปกครอง
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริม ฯ
ชมรมคนเทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมนิติกร
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ita 2562
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลไทย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
สาส์นจากนายกฯ

 
นายสุด ขวัญนู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.106.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 938,474

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.โคกมะม่วง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
Tel : 044-666043   Fax : 044-666043 ต่อ 115
Email : khok-mamuang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.